Reference

Vrtci

Vrtec Ciciban, Ljubljana
Vrtec Anice Černejeve, Celje
Vrtec Ig, Ig
Vrtec Vrhnika, Vrhnika
Vrtec pri OŠ Miren, Miren
Vrtec pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak, Knežak
Vrtec Mladi rod, Ljubljana
Vrtec Pod gradom, Ljubljana
Vrtec Ivančna gorica
Vrtec Bled, Bled
Vrtec Galjevica, Ljubljana
Vrtec Najdihojca, Ljubljana
Vrtec Brezovica, Brezovica
Vrtec Anice Černejeve, Celje
Vrtec Cerknica, Cerknica
Vrtec Škofljica
Vrtec Litija
Vrtec Pedenjped, Ljubljana
Vrtec Kolezija, Ljubljana
Vrtec Jarše, Ljubljana
Vrtec H. C. Andersen, Ljubljana
Vrtec Ledina, Ljubljana
Vrtec Šentvid, Ljubljana
Vrtec France Prešeren, Ljubljana
Viški vrtci, Ljubljana
Vrtec Sežana, Sežana
Vrtec Šenčur, Šenčur
Vrtec Mojca, Ljubljana
Vrtec Jelka, Ljubljana
Vrtec Postojna
Vrtec Urša, Domžale
Vrtec Mavrica Trebnje, Trebnje
Vrtec Viški gaj, Ljubljana
Vrtec Brezovica
Vrtec Mozirje

Osnovne šole

OŠ Alojzija Šuštarja, Ljubljana
OŠ II Murska Sobota
OŠ Veliki Gaber
OŠ Ludvika Pliberška, Maribor
OŠ Lucija
OŠ Rakek
OŠ Miren
OŠ Črnuče
OŠ Nova vas
OŠ Stročja vas
OŠ Cezanjevci
OŠ Martina Konšaka, Maribor
OŠ Koper
OŠ Divača
OŠ Jožeta Kranjca, Rakek
OŠ Mengeš
OŠ Dornberk
I. OŠ Žalec
II. OŠ Žalec
OŠ Petrovče
OŠ Šempeter
OŠ Griže
OŠ Trnovo
OŠ Mojstrana
OŠ Mokronog
OŠ Bovec
OŠ Brezovica
OŠ 8 talcev, Logatec
OŠ Vransko – Tabor, Vransko
OŠ Frana Kranjca, Celje
OŠ Lava, Celje
OŠ Hudinja, Celje
OŠ Glazija, Celje
OŠ Planina pri Sevnici
OŠ dr. Pavla Lunačka, Šentrupert
OŠ Kungota, Zgornja Kungota
OŠ Dobravlje, Dobravlje
OŠ Vojke Šmuc, Izola
OŠ Trnovo, Ljubljana
OŠ Preska, Medvode
OŠ Tabor, Logatec
OŠ Nazarje, Nazarje
OŠ Ivana Tavčarja, Gorenja vas
OŠ Stranje, Stahovica
OŠ Vižmarje Brod
OŠ Kapela, Radenci
OŠ Ajdovščina
OŠ Stranje
OŠ Vižmarje – Brod, Ljubljana
OŠ Kapela, Radenci
OŠ Ajdovščina
OŠ Miren
OŠ Kette Murn, Ljubljana
OŠ Piran
OŠ Preserje
OŠ Bršljin, Novo mesto

Srednje šole in gimnazije

Gimnazija Moste, Ljubljana
SŠ Veno Pilon, Ajdovščina
Škofijska gimnazija, Ljubljana
Gimnazija Ptuj, Ptuj
Gimnazija Ormož, Ormož
Srednja tehniška šola, Koper
Gimnazija Celje – Center
STŠ Koper, Koper

Drugo

BKS Bank
Generali Zavarovalnica
Mirovni inštitut, Ljubljana
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
Urad za preprečevanje zasvojenosti, MOL
Družinski center Mala ulica, Ljubljana
RK Maribor
RK Markovci
ZPM Ljubljana Moste
Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
Zavod za invalidno mladino Kamnik
Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana
Pernod Ricard Slovenija
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Središče Rotunda, Koper
Gospodarsko razstavišče, otroški parlament
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije
Zavod Sv. Stanislava, Ljubljana – Šentvid
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Zavod RS za šolstvo, Skupina za svetov. delo v vrtcih, šolah in domovih
Študijska skupina za področje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
Študijska skupina za svetovalno delo osnovnih šol s prilagojenim programom
CSD Grosuplje
CSD Mozirje
CSD Vrhnika
Materinski dom, Maribor
Zveza prijateljev mladine Slovenije
Zveza prijateljev mladine Vič
Zveza prijateljev mladine Maribor
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
Gorska roža – družinski klub zdravega življenja, Ljubljana
Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice
Dijaški dom Bežigrad, Ljubljana
ZPM Maribor
VGC Pomurje, Ljutomer
Glasbena šola Jesenice