U
M

Reference

Vrtci

Akademija Montessory, Ljubljana
Majin vrtec, Trebnje
Rastem z Montessory, Ljubljana
Viški vrtci, Ljubljana

Vrtec Ajdovščina
Vrtec Anice Černejeve, Celje

Vrtec Beltinci
Vrtec Bled, Bled
Vrtec Brezovica
Vrtec Cerknica, Cerknica
Vrtec Ciciban, Ljubljana
Vrtec Črnuče
Vrtec France Prešeren, Ljubljana
Vrtec Galjevica, Ljubljana
Vrtec H. C. Andersen, Ljubljana
Vrtec Ig, Ig
Vrtec Ivančna gorica
Vrtec Jarše, Ljubljana
Vrtec Jelka, Ljubljana
Vrtec Kolezija, Ljubljana
Vrtec Ledina, Ljubljana

Vrtec Mavrica, Trebnje
Vrtec Medvode
Vrtec Mladi rod, Ljubljana
Vrtec Mojca, Ljubljana
Vrtec Mozirje
Vrtec Najdihojca, Ljubljana
Vrtec Pedenjped, Ljubljana
Vrtec Pod gradom, Ljubljana
Vrtec Postojna
Vrtec pri OŠ Miren, Miren
Vrtec pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak
Vrtec Sežana, Sežana
Vrtec Šenčur, Šenčur
Vrtec Šentvid, Ljubljana
Vrtec Trebnje
Vrtec Trzin
Vrtec Urša, Domžale
Vrtec Vodmat, Ljubljana
Vrtec Viški gaj, Ljubljana
Vrtec Vrhnika, Vrhnika
Vrtec Vrhovci, Ljubljana
Zasebni vrtec d.o.o., Komenda

Osnovne šole

I. OŠ Žalec
II. OŠ Rogaška Slatina
II. OŠ Žalec
OŠ 8 talcev, Logatec
OŠ Ajdovščina
OŠ Alojzija Šuštarja, Ljubljana
OŠ Bežigrad, Ljubljana
OŠ Bovec
OŠ Brezovica
OŠ Bršljin, Novo mesto
OŠ Cezanjevci
OŠ Cirila Kosmača, Piran
OŠ Črnuče
OŠ Divača
OŠ Dobravlje, Dobravlje
OŠ Dolenjske toplice
OŠ Dornberk
OŠ dr. Pavla Lunačka, Šentrupert
OŠ Drska
OŠ Frana Kranjca, Celje
OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica pri Mb
OŠ Glazija, Celje
OŠ Griže
OŠ Gustava Šiliha, Maribor
OŠ Hudinja, Celje
OŠ II Murska Sobota
OŠ Ivana Tavčarja, Gorenja vas
OŠ Jožeta Kranjca, Rakek
OŠ Kapela, Radenci
OŠ KDK Šoštanj
OŠ Kette Murn, Ljubljana

OŠ Koper
OŠ Kungota, Zgornja Kungota
OŠ Lava, Celje
OŠ Livade, Izola
OŠ Lucija
OŠ Ludvika Pliberška, Maribor
OŠ Marjana Nemca, Radeče
OŠ Martina Konšaka, Maribor
OŠ Mengeš
OŠ Miren
OŠ Mojstrana
OŠ Mokronog
OŠ Nazarje, Nazarje
OŠ Nova vas
OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana
OŠ Petrovče
OŠ Piran
OŠ Planina pri Sevnici
OŠ Pod goro, Sl. Konjice
OŠ Preserje
OŠ Preska, Medvode
OŠ Rakek
OŠ Stranje, Stahovica
OŠ Stročja vas
OŠ Šempeter
OŠ Tabor, Logatec
OŠ Trnovo, Ljubljana
OŠ Veliki Gaber
OŠ Vižmarje – Brod, Ljubljana
OŠ Vojke Šmuc, Izola
OŠ Vransko – Tabor, Vransko

Srednje šole in gimnazije

Gimnazija Celje – Center
Gimnazija Moste, Ljubljana
Gimnazija Ormož, Ormož
Gimnazija Ptuj, Ptuj

Gimnazija Šentvid, Ljubljana – Šentvid
Srednja tehniška šola, Koper
SŠ Veno Pilon, Ajdovščina
Škofijska gimnazija, Ljubljana
Šolski center Postojna

Drugo

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
BKS Bank
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
CSD Grosuplje
CSD Mozirje
DDIF, Berlin
Dijaški dom Bežigrad, Ljubljana
Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana
Družinski center Mala ulica, Ljubljana
Ekvilib Inštitut
Generali Zavarovalnica
Gibalnica, Nina Marušič s.p., Koper
Glasbena šola Jesenice
Glasbena šola Vič
Gorska roža – družinski klub zdravega življenja, Ljibljana
Materinski dom, Maribor
Mestni muzej, Ljubljana
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
Mirovni inštitut, Ljubljana
OT(r)OK, Nina Mežek, s.p., Izola
Pernod Ricard Slovenija
Plastika Skaza

RIS, dvorec Rakičan, Murska Sobota
RK Maribor
RK Markovci
Simps’S d.o.o.
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije
Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
Študijska skupina za področje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
Študijska skupina za svetovalno delo osnovnih šol s prilagojenim programom
Urad za preprečevanje zasvojenosti, MOL
VGC Pomurje, Ljutomer
Zavod tri, Škofja loka
Zavod RS za šolstvo, Skupina za svetov. delo v vrtcih, šolah in domovih
Zavod Sv. Stanislava, Ljubljana – Šentvid
Zavod za invalidno mladino Kamnik
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
Zveza prijateljev mladine Maribor
Zveza prijateljev mladine Slovenije
Zveza prijateljev mladine Vič – Rudnik