U
M

Ana Bogdan Zupančič

Ana Bogdan Zupančič je socialna pedagoginja s srcem, glavo in rokami. Svojo poklicno pot je začela na osnovni šoli, kjer je bila kot izvajalka dodatne strokovne pomoči in svetovalna delavka, zaposlena dobro desetletje. V tem času se je redno strokovno izpopolnjevala in znanje delila na predavanjih/delavnicah za starše in strokovne delavce. Redno je aktivno sodelovala na mednarodnih in nacionalnih kongresih, izobraževanjih, posvetih na področju vzgoje in izobraževanja ter pridobila certifikat Transakcijski analitik – svetovalec, Izvajalec programa za pozitivno samovrednotenje otrok in mladostnikov (Reasoner) in zaključila temeljno Familylabovo usposabljanje. Še danes se aktivno vključuje v izobraževanja iz (skupinske) psihoterapije in psihodrame, zanimajo pa jo tudi celostni preventivni programi, gledališka pedagogika in pomoč z umetnostjo.

Od 1. oktobra 2017 je zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Akademsko kariero je začela kot asistentka za področje socialne pedagogike, po zaključku doktorskega študija pa je v študijskem letu 2021/2022 postala visokošolska učiteljica na oddelku za socialno pedagogiko. Poleg raziskovanja socialnopedagoških diskurzov in konceptov znotraj osnovnošolskega prostora je svoj raziskovalni interes usmerila predvsem v razvijanje teoretske podstati socialne pedagogike v Sloveniji.

Poleg tega da sodeluje s kolegi iz tujih in domačih fakultet, predava in aktivno sodeluje na izobraževanjih doma in v tujini, je tudi članica strokovnih skupin znotraj evropskih in nacionalnih projektov, kar daje njenemu delu še dodatno širino.

V »prostem času« je mama dveh najstnikov, partnerka in ljubiteljica narave, gora, teka, knjig in dobrih filmov. Njen osebni in profesionalni interes je predvsem dobrobit (ranljivih) posameznikov, skupin in celotne družbe.

 

 

Sodelovanje v radijskih oddajah:
Agresivnost pri otroku 
(Radio Prvi, 13.3. 2017)
Mladi naj poiščejo poklic, ki jih bo izpolnjeval 
(Radio Ognjišče, 27.1.2017)

Predavanje o ‘hoteni nevednosti’ (10. slovenski preventivni dnevi)