U
M

Tina Vrčon

Sem Tina Vrčon, po izobrazbi uni. dipl. socialna pedagoginja, po poklicu svetovalna delavka v srednji
šoli. Skrivnost preprostosti medosebnih odnosov me spodbuja k raziskovanju, zakaj je kljub temu
mnogokrat vse zapleteno. Kot strokovna delavka in mama sem ob prebiranju Juulovih del zaznala, da
mi ta dajo usmeritve, ki v življenju tudi delujejo. In to tako, da smo vsi ok.
Iz vsakodnevne šolske prakse in kot mami dveh odraščajočih deklet so mi poznani izzivi, s katerimi se
soočajo mladostniki na poti odraščanja. Prav tako spoznavam izzive staršev in strokovnih delavcev, ki
stojijo ob strani odraščajočim posameznikom. Mladost vidim kot čas mnogih priložnosti, čas svežine
in ustvarjalnosti, čas, ko lahko odraščajoči človek kljub težkim trenutkom s pomočjo prave opore,
odide po svoji poti. V posebno čast si štejem, da sem lahko obkrožena z vsemi mladimi. Ob vsej
njihovi energiji se tudi sama uspem počutiti brezskrbno in svobodno.
Kot protiutež vsem stikom in odnosom in ko je vsega preveč, posežem po raznoraznih hobijih – narava
in šport, pletenje, šivanje in ustvarjanje, vrtnarjenje, peka in še kaj.