U
M

Nina Babič

Sem univ. dipl. psihologinja. Delam kot šolska svetovalna delavka na OŠ in sem izvajalka dodatne strokovne pomoči za učence s čustveno vedenjskimi težavami in psihološkimi stiskami.

V okviru Slovenskega društva Hospic sem 10 let prostovoljno spremljala umirajoče, delala z žalujočimi, sodelovala na taborih žalujočih otrok in mladostnikov, predavala in izvajala delavnice v okviru detabuizacije umiranja, smrti in žalovanja otrok (po izgubi ali preventivno). Ukvarjam se predvsem s komunikacijo z otroki in mladostniki o temah, kot so bolezen, smrt, revščina, spolne zlorabe, nasilje v družini, ločitve, spolnost, “neprimerni občutki” (ki so v nasprotju s splošnimi pravili odraslih). Trudim se poskrbeti, da ne ostanejo sami s svojimi mislimi, občutki in vprašanji.

Na ZPM Maribor sem že vrsto let pedagoška vodja letovanja, kjer se pod motom “ponosno različni” trudimo opremljati otroke in mladostnike z vrednotami, ki krepijo njihovo samospoštovanje in spoštovanje različnosti drugih, gradimo zaupanje in se branimo pred stigmami. Poleg tega sodelujem pri izobraževanjih za TOM telefon, otroški parlament in pri usposabljanju prostovoljcev. Zadnji dve leti sem supervizorka anonimnih svetovalcev TOM telefona dveh območnih skupin, kjer me mesečno soočijo s stiskami otrok in mladostnikov, kateri se po pomoč obrnejo na anonimni telefon. To so tudi neprecenljive izkušnje pri mojem delu.

Že leta sodelujem z Invalidskim društvom ILCO Slovenije, kjer se na seminarjih srečujemo s široko problematiko soočanja z boleznijo, izgubami (zdravja, dela, družinskih in prijateljskih odnosov), čustvovanjem in reševanjem notranjih konfliktov odraslih in otrok oz. mladostnikov.

Kot voditeljici seminarjev Familylab Slovenija so mi najbližje najstniki, veliko pa delam tudi s strokovnimi delavci in starši. Moja želja je, da bi vrednote Familylaba bolj zaživele tudi na štajerskem koncu, saj večinoma predavam drugod po Sloveniji.

Po duši sem športnica, veliko potujem in verjamem v možnost izbire v življenju.


Preberi članek:
Detabuizacija nasilja med vrstniki je korak v pravo smer
(Ženska.si, 25.3.2012)


Preberi intervju:
Otroci danes nimajo sogovornika (Ona, april 2017)
Sekstanje – kruta resničnost naših otrok (Revija Zarja, 31.7.2016)