U
M

KOMPETENTNA VZGOJITELJICA – VARUHINJA OTROK

Enoletni program usposabljanja za bodoče zasebne vzgojiteljice/varuhinje predšolskih otrok 

Naš in vaš Familylab SlovenijaVrtec Volkec pod vodstvom Simone Iglič ter zunanje sodelavke Manca Vrečar in Špela Gornik smo se povezali v skupni viziji opolnomočenja vzgojiteljic, ki si želijo delovati zunaj ustaljenih poti pedagoškega sistema. Pripravili smo program usposabljanja, ki smo ga poimenovali Kompetentna vzgojiteljica – varuhinja otrok in se bo odvijal od januarja do oktobra 2021.

Komu je namenjen?

Pedagoškim delavkam/cem, ki imajo pridobljen naziv vzgojitelj – pomočnik vzgojitelja oz. dipl. vzgojitelj predšolskih otrok, ali strokovnjake sorodnih profilov, ki imajo vsaj 2 leti izkušenj pri delu s predšolskimi otroki.

Program

Se izvaja od januarja 2021 do oktobra 2021 in obsega več programskih sklopov, obveznih in neobveznih.

Obvezni sklopi so: 

  1. SERIJA IZOBRAŽEVALNIH MODULOV pod okriljem Familylab Slovenija (januar – april 2021) – glej spodaj podrobnosti
  2. PEDAGOŠKA PRAKSA v zasebnem vrtcu Volkec (maj – avgust 2021)
  3. ZAKLJUČNA SUPERVIZIJA pod okriljem Familylab Slovenija

Neobvezni sklopi, vključeni v temeljno ponudbo: 

  1. OSEBNI POSLOVNI NAČRT (individualni coaching za zainteresirane)
  2. PROTOKOL ZA STIK Z DRUŽINO (individualni coaching za zainteresirane)


    Kaj pridobiš

Udeleženka usposabljanja po uspešno zaključenih obveznih sklopih prejme certifikat in je po želji lahko deležna nadaljnje podpore (promocije in vključevanja v trg dela), pedagoškega mentorstva, pravne pomoči in supervizij.


Več o prvem sklopu pod okriljem Familylaba

Temeljni cilj prvega sklopa je usposobiti udeležence za:
• vzpostavitev prvega stika z družino ter postavitev temeljev za konstruktivno in poglobljeno komunikacijo,
• pripravo družine na vključitev otroka v novo okolje in uvajanje otroka,
• vzpostavljanje in ohranjanje ugodne klime v skupini otrok in
• spremljanje razvoja otrok.

Vsebina prvega sklopa:
Program sestoji iz treh temeljnih modulov, ki se med seboj povezujejo:

I. Odhod od doma (prvič drugam v varstvo)
● Otrokova navezanost (pomen navezanosti, razvoj navezanosti in tipi navezanosti)
● Uvajalno obdobje (uvajanje v novo okolje, otrokovi regresivni odzivi na uvajanje in prilagoditvene težave ter kako ukrepati ob njih)

II. Razvoj in učenje predšolskega otroka
● Spremljanje otrokovega razvoja
● Razvojna področja (socialni razvoj, čustveno-osebnostni razvoj, spoznavni razvoj in telesni razvoj)
● Otrokov temperament
● Nekatere značilnosti otrok, mlajših od treh let (na primer trma)
● Odnosi z vrstniki (agresivnost, grizenje, empatija; konflikti in njihovo reševanje, mediacija, prepoznavanje in izražanje čustev)

III. Integracija Familylabovih vrednot in načel
● Temeljne vrednote: integriteta, odgovornost, avtentičnost in enakovrednost
● Konflikt med integriteto in sodelovanjem
● Samozavest in samospoštovanje
● Osebna in družbena odgovornost
● Sodelovanje s starši

Uvodno predstavitveno srečanje bo
v sredo, 
25. 11. 2020, od 18h do 20h,
v prostorih Zasebnega vrtca Volkec,
na Kajuhovi ulici 12, v Ljubljani.

 

Prijave in cena

Kotizacija za celotno izobraževanje znaša 1.500 € (DDV vključen).
Ob prijavi je za rezervacijo mesta potrebna 
akontacija v višini 250 €.
Plačilo je možno v največ desetih obrokih, ob plačilu v enem obroku upoštevamo 10% popust.

Dodatne informacije in prijave na ivana@familylab.si 

Naročite se na naše e-novice

Naročite se na naše e-novice
Uspešno ste se prijavili na naše e-novice!