U
M

 KOMPETENTNA VZGOJITELJICA – VARUHINJA OTROK

 

Celosten program usposabljanja za bodoče zasebne vzgojiteljice/varuhinje predšolskih otrok  

Prisluhnite voditeljicama Familylabovega dela usposabljanja,
Ursuli Obreza in Kseniji Zor, ki povesta, kaj lahko pričakujete in zakaj:Razvoj dogodkov v zadnjih mesecih je okrepil potrebo staršev in družin po varstvu otrok zunaj javnih ustanov. Zdi se tudi, da bodo te potrebe iz različnih razlogov v prihodnosti še naraščale. Ne samo zato, ker so tudi oblike zaposlitve staršev vse bolj raznolike, ali zato, ker je nekaterim staršem bliže ta ali ona pedagogika. Vse več bo tudi staršev, ki bodo iskali zanesljive, preverljivo usposobljene, kompetentne zasebne varuške in podobne oblike varstva za otroke, ki ne bodo imeli pravice do vpisa v javne vrtce in tiste s koncesijo.

Ob takem naraščanju potreb v tako pomembni in občutljivi dejavnosti, kakršna je varstvo in vzgoja najmlajših, pa je nujno poskrbeti, da so osebe, ki to varstvo nudijo, ne samo temperamentalne primerne, ampak tudi ustrezno usposobljene.

Familylab Slovenija in Vrtec Volkec smo se zato povezali v skupni viziji opolnomočiti bodoče varuške. Pripravili smo program usposabljanja, ki smo ga poimenovali Kompetentna vzgojiteljica – varuhinja otrok

 

Komu je namenjen?

Pedagoškim delavkam/cem, ki imajo pridobljen naziv vzgojitelj – pomočnik vzgojitelja oz. dipl. vzgojitelj predšolskih otrok, ali osebam sorodnih profilov, ki imajo vsaj eno leto izkušenj pri delu s predšolskimi otroki.

 

Program

 Obsega več programskih sklopov, obveznih in neobveznih.


Obvezni sklopi so:

  1. SERIJA IZOBRAŽEVALNIH MODULOV pod okriljem Familylab Slovenija  – gl. podrobnosti malo niže
  2. PEDAGOŠKA PRAKSA v zasebnem vrtcu Volkec 
  3. ZAKLJUČNA SUPERVIZIJA pod okriljem Familylab Slovenija


Neobvezni sklopi, vključeni v temeljno ponudbo: 

  1. OSEBNI POSLOVNI NAČRT (individualni coaching za zainteresirane)
  2. PROTOKOL ZA STIK Z DRUŽINO (individualni coaching za zainteresirane)


    Kaj pridobiš

Udeleženka usposabljanja po uspešno zaključenih obveznih sklopih prejme certifikat, katerega veljavnost je dolžna ohranjati z udeležbo na rednih intervizijah in supervizijah. Po želji pa je lahko deležna tudi drugih oblik nadaljnje podpore (od promocije in vključevanja v trg dela do pravne pomoči).

Certifikat, ki potrjuje, da ste uspešno zaključili vse obveznosti v sklopu usposabljanja, izdamo pod pokroviteljstvom mednarodnega združenja Familylab Association. Veljaven certifikat vam omogoča vključitev v nadaljnjo promocijo in povezovalno mrežo z družinami, ki potrebujejo varstvo, medtem ko potencialnim delodajalcem priča o integriranem znanju in veščinah ter načinu dela in pedagoškem pristopu, ki je v osrčju obravnavane pedagogike. Za ohranitev veljavnosti certifikata ste dolžni izpolnjevati obveznosti glede udeležbe na mesečnih intervizijah ter skupinskih in individualnih supervizijah, v skladu z ob koncu usposabljanja podpisanim dogovorom. Veljavnost certifikata se preverja in potrjuje enkrat letno.
 

Več o prvem sklopu pod okriljem Familylaba

Temeljni cilj prvega sklopa je usposobiti udeležence za:

• vzpostavitev prvega stika z družino ter postavitev temeljev za konstruktivno in poglobljeno komunikacijo,
• pripravo družine na vključitev otroka v novo okolje in uvajanje otroka,
• vzpostavljanje in ohranjanje ugodne klime v skupini otrok in
• spremljanje razvoja otrok.


Vsebina prvega sklopa:
 

Program sestoji iz štirih temeljnih modulov, ki se med seboj povezujejo.

Trajanje posameznega modula: od 14:00 do 19:00.   

 

Modul I. Odhod od doma (prvič drugam v varstvo)

● Otrokova navezanost (pomen navezanosti, razvoj navezanosti in tipi navezanosti)
● Uvajalno obdobje (uvajanje v novo okolje, otrokovi regresivni odzivi na uvajanje in prilagoditvene težave ter kako ukrepati ob njih)

Modul II. Razvoj in učenje predšolskega otroka

● Spremljanje otrokovega razvoja
● Razvojna področja (socialni razvoj, čustveno-osebnostni razvoj, spoznavni razvoj in telesni razvoj)
● Otrokov temperament
● Nekatere značilnosti otrok, mlajših od treh let (na primer trma)
● Odnosi z vrstniki (agresivnost, grizenje, empatija; konflikti in njihovo reševanje, mediacija, prepoznavanje in izražanje čustev) 


Modula III. in IV. Integracija Familylabovih vrednot in načel
 

● Temeljne vrednote: integriteta, odgovornost, avtentičnost in enakovrednost
● Konflikt med integriteto in sodelovanjem
● Samozavest in samospoštovanje
● Osebna in družbena odgovornost
● Sodelovanje s starši

 

Familylabovih izobraževalnih modulov se lahko udeležite tudi posamezno,
neodvisno od celotnega izobraževanja – več info: KLIK

 


Prijave in cena

Kotizacija za celotno izobraževanje znaša 1.500 € (DDV vključen)
Ob prijavi je za rezervacijo mesta potrebna akontacija v višini 150 €.
Plačilo je možno v največ desetih obrokih, ob plačilu v enem obroku upoštevamo 10% popust.

Kotizacija za posamezni Familylabov modul znaša 150 € (DDV vključen).
Ob prijavi na vse 4 module vam priznamo 25% popust  (v košarico dodajte 4 vstopnice).

 

 

Dodatne informacije in prijave:

Programa trenutno ni na sporedu, za več informacij pišite na ivana@familylab.si 

Lahko pa tudi izpolnite elektronsko prijavnico in se vam bomo oglasili v roku 48 ur.  

Prisluhnite voditeljicama Familylabovega dela usposabljanja,
Ursuli Obreza in Kseniji Zor, ki povesta, kaj lahko pričakujete in zakaj: