U
M

INTERVIZIJSKE SKUPINE za izven

Intervizijski proces ustvarja varno okolje za pogovor ter za reševanje stisk in težav, ki se neizogibno pojavljajo v vzgojno-izobraževalnem procesu pri strokovnih delavcih. Sprotno reševanje aktualnih dilem oz. težav je nujno za preprečevanje kopičenja stisk, kar pri strokovnih delavcih žal prevečkrat vodi v izgorelost, psihosomatske težave in apatijo.

Intervizijski proces tudi aktivira občutek povezanosti spričo medsebojne podpore, pomoči, izmenjave izkušenj. Zavedanje, da nisi edini s težavami in da se tudi drugi soočajo (ali so se v preteklosti) s podobnimi vprašanji, je dragocena popotnica, ki lahko lajša težo bremena.

Intervizijski proces poleg tega omogoča trening v pozornem in spoštljivem poslušanju, v komunikaciji, odpiranju vprašanj (ne dajanju nasvetov!), pa krepitvi samopodobe, samozavesti, občutka odgovornosti, domišljije in ustvarjalnosti, povezanosti, empatije, avtonomije, humorja, učiteljevega poslanstva ter smisla njegovega dela.

Intervizija je izredno učinkovita in tudi prijetna pot osebnostne in strokovne rasti. Izvajamo jo bodisi v živo ali prek zooma. Uporaba spletnih platform do skrajnosti olajša srečavanje vzgojiteljic/ev, učiteljic/ev, profesoric/jev različnih predmetov z različnih delov Slovenije. Proces intervizije omogoča opolnomočenje učiteljev za soočenje in reševanje problemov v razredu ter dilem in izzivov v odnosih z otroki, s sodelavci, starši, z vodstvenimi delavci. Preko vodenega medsebojnega pogovora pride do detabuizacije problema: problem postane obvladljiv del pedagoškega procesa. Z drugimi besedami – postane rešljiv. To pa vodi do povečanja občutka kompetentnosti, veselja do poklica, bolj krepke samozavesti in čvrste samopodobe strokovnega delavca.

“Na intervizijo hodim eno leto. To je po dolgem času leto, ko sem rada hodila v službo. Vsaj večino dni. Da se srečamo enkrat mesečno, mi je omogočalo občutek, da nisem sama, da se lahko pogovorim, da vem, da imam oporo.”
Nuša

 

Že nekaj let nisem bila na izobraževanjih, vse mi je odveč. Letos sem se prijavila na intervizijo, ker sem menila, da bo najmanj zoprno in obremenjujoče. Po drugem srečanju sem bila navdušena. Posebej zato, ker je skupina nabrana iz cele Slovenije in nismo pogrevali nekih naših starih zamer. Res smo delali na koristnih stvareh.”
Dušica

“Rabil sem ure za ILDN, pa sem se prijavil, posebej mi je bilo všeč, da imamo srečanja on line in zvečer. Nikoli nisem manjkal. Super mi je bilo slišati, kako gre učiteljem po Sloveniji in z veseljem sem reševal njihove težave.”
Marko

 

“Vsak mesec sem komaj čakala intervizijo! Lani sem začela učiti in pogosto sem imela občutek, da mi nič ni jasno in da mi tudi ne bo.  Skupina me je podprla, sedaj vem, da se ubadam z popolnoma normalnimi stvarmi in da jih tudi lahko rešim. Tudi letos pridem.”
Teja

 

“Doprinos intervizije k mojemu strokovnemu delu je bil izjemno velik. Letos sem imel inšpekcijski nadzor, ki je močno omajal mojo strokovno suverenost. Skupina mi je resnično pomagala pri tem, da sem zdržal.”
Ivan

 

Rada govorim in o vsem se moram pogovoriti. To se velikokrat ne da v svojem kolektivu, zato mi je bila intervizija super. Imela bi jo kar vsak teden! Dobila sem prijateljice in prijatelje, mnogo smo se nasmejali, tudi ko je bilo komu težko, smo pomagali.”
Barbara


Aktualne intervizijske skupine, namenjene individualnim prijaviteljem iz različnih vzgojno-pedagoških ustanov:


Torkova “spletna skupina”
– prvo srečanje 21.9.2023, zadnje srečanje 15. 2. 2024
– prek zooma, mesečno, ob torkih, od 19h do 21h
– z voditeljico Darjo Barborič Vesel

 

Za dodatne informacije pišite na info@familylab.si ali pokličite 031 649 749 (Ivana Gradišnik).