U
M

INTERVIZIJSKE SKUPINE za pedagoške delavce

Intervizija med kolegi – za konstruktiven odnos do lastnih profesionalnih meja!

Z intervizijo med kolegi kot metodo v strokovnem razvoju pedagoških delavcev imamo zelo dobre izkušnje. Za razliko od supervizije, ki po definiciji temelji na uradnih in realnih razlikah med udeleženci glede njihovih kompetenc in vloge, ki jo imajo v superviziji, pri interviziji oz. kolegialni refleksiji poskušamo razviti take oblike skupinskih pogovorov, ki potekajo med načeloma povsem enakopravnimi in enakovrednimi kolegi. S tem pojmom torej označujemo strukturirano delovno situacijo med kolegi, ki so po izobrazbi, izkušnjah in kompetencah praviloma enakopravni.

Daljnosežni cilji kolegialne refleksije so višja strokovna raven delovanja udeležencev, spodbujanje kolegialnosti, krepitev profesionalne integritete in samospoštovanja ter osebnega zadovoljstva pri delu. Na kratko: gre za to, da vsak dobi konstruktiven odnos do lastnih profesionalnih omejitev.

Pri kolegialni refleksiji gre za to, da se pozorno, kritično in z empatijo hitro odzivamo na razmišljanja kolegov, pri čemer naše trenutne delovne naloge ne igrajo nobene vloge. Intervizija lahko postane koristno orodje pri razvoju profesionalne odnosne kompetence.

Pri kolegialni izmenjavi mnenj je najlepše in tudi edino pravilno to, da gradimo na že obstoječem strokovnem znanju in angažiranosti kolegov. Ker so udeleženci sodelavci, dobro poznajo razmere, v katerih deluje njihova institucija, pa tudi njene cilje, strokovna znanja in značaj kolegic in kolegov ter otroke, učence oziroma dijake, ki obiskujejo ustanovo. Seveda vse te vire uporabljamo tudi v strukturiranem srečanju.


Intervizijske skupine vodijo Familylabove sodelavke, ki tudi same delujejo in so zaposlene v šolskem sistemu:

Darja Barborič Vesel, Maja Petričič Štritof, Nina Babič, Ana Bogdan Zupančič, Bojana Resanović.


Način vpeljave, trajanje in obseg intervizijske skupine na šoli ali v vrtcu prilagajamo okoliščinam in razmeram v ustanovi.

Dolgoročni cilj je člane skupine postopoma naučiti “samooskrbe” na tem področju – torej naučiti jih, kako produktivno in konstruktivno voditi strokovno intervizijsko skupino. 

Za dodatne informacije pišite na info@familylab.si ali pokličite 031 649 749 (Ivana Gradišnik).